Обучения и квалификации

През целия си над 20 годишен юридически стаж адвокат Белянова се квалифицира и самоусъвършенства.

През 2018 г. преминава курс на обучение на тема „Борба с международната организирана престъпност”, проведен от Европейския център за изследвания в областта на сигурността „Джордж Маршъл“ (Гармиш-Партенкирхен, Федерална Република Германия).

От 2018 г. е сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор.

През 2017 г. преминава обучение на тема „Борба с корупцията“, проведено от Националното висше училище по администрация (Париж, Република Франция).

През 2008 г. преминава обучение на тема „Ядрено право“, проведено от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Агенцията за ядрена енергетика и Университета Монтпелие 1 (Монтпелие, Република Франция.

В периода 2007 г. – 2008 г. преминава обучения на теми: „Административнопроцесуален кодекс“, „Институционална и правна система на Европейския съюз“, „Нарушение на задължението за прилагане на европейското право“, проведени от Института по публична администрация.

През 2007 г. преминава регионален курс по радиационна защита за юристи, проведен от Международна агенция по атомна енергия (Виена, Република Австрия).