Участия

Участие в международни прояви

2019 г. – конференция „Ядрената енергия за хората“, Българско ядрено дружество

2018 г. – конференция „Предизвикателства пред контролните органи при защита на публичните финансови интереси“, част от програмата на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, Агенция за държавна финансова инспекция

2018 г. – конференция „Ролята на Върховните одитни институции за засилване на отчетността, прозрачността и интегритета в публичния сектор“, част от програмата на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, Сметна палата на Република България

2018 г. – семинар „Стретегичски комуникации, Борба с корупцията, Икономичаска сигурност, Медийна свобода, Кибер сигурност“, Европейски център за изследвания в областта на сигурността „Джордж Маршал“

2018 г. – работен семинар “Изграждане на способности в областта на сигурността”, aлумни асоциация „Джордж Маршал Клуб – България“, Европейски център за изследвания в областта на сигурността „Джордж Маршал“, Център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия (CMDR CoE) и с подкрепата на Съвета по сигурността към Министерски съвет на Република България

2016 г. – работна среща и посещение на завода за производство на ядрено гориво (Вастерас, Швеция), Westinghouse Electric Sweden AB

2015 г. – член на екипа на Световната асоциация на операторите на ядрени централи (WANO), извършил  корпоративна партньорска проверка на „Енергоатом“, Украйна

2014 г. – конференция „Малки модулни ядрени реактори“, Кралство Йордания, Международната рамка за сътрудничество в областта на ядрената енергия (IFNEC)

2013 г. – 2017 г. – международна ядрена конференция „Българската атомна енергетика – национална, регионална и световна енергийна сигурност”, Български атомен форум

2011 г. – кореспондент на правна кантора Philippe & Partners във връзка с изготвяното изследване на лицензионните процедури за изграждане на нови ядрени мощности в държавите от ЕС

2007 г. – 2011 г. – наблюдател в редовните срещи на Комитета по ядрено право на Агенцията за ядрена енергетика, ОИСР

2008 – 2011 г. – кореспондент за Република България на изданието на ОИСР/АЯЕ “Ядрено право”

2010 г. – международно експертно съвещание за обмен на информация, свързана с прилагането на Кодекса за безопасност и сигурност на ИЙЛ и Допълнителното ръководството за внос и износ на ИЙЛ

2009 г. – участие в семинар на тема “Ядрената възможност за Югоизточна Европа”, Институт за Енергия за Югоизточна Европа

2008 г. –регионална работна среща на тема “Лицензионен процес през целия жизнен цикъл на ядрените централи”

 

Участие в национални прояви

2010 г. – Национална кръгла маса “Архуската конвенция и ядрената енергетика”

2009 г. – Кръгла маса “Бъдещето на АЕЦ”Белене”

2009 г. – Кръгла маса “Енергийната политика – предизвикателства и приоритети за повече сигурност, конкурентноспособност и устойчиво развитие”

2009 г. – Форум „Добри идеи за София”, награда за добра идея „Зелен град”